ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ​ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

«Ջի ընդ Քո Աուդիտ Գրուպ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է ՀՀ տարածքում գործող ընկերությունների աուդիտ, աուդիտին հարակից ծառայություններ, ինչպես նաև հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայություններ:

Ծառայություններ

Աուդիտ

Աուդիտը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է համեմատաբար երիտասարդ ոլորտ և վերջինիս կիրառումը մեր հանրապետությունում մեծամասամբ․․

Մանրամասն

Խորհրդատվություն

Մեր կողմից մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունները հիմնականում ընդգրկում են ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվառման բնագավառները:
Մանրամասն

Հաշվապահական հաշվառում

Մեր օրերում յուրաքանչյուր գործարարի մոտ կարող են առաջ գալ բազմաթիվ հաշվապահական խնդիրներ` պայմանավորված հաճախակի փոփոխվող օրենքներով հարկային․

Մանրամասն

Ջի ընդ Քո Աուդիտ Գրուպ

Բարձր որակավորում ունեցող մեր աշխատակիցներն իրենց աշխատանքային պարտականությունների իրականացման ժամանակ մասնագիտական գիտելիքներից և հարուստ փորձից բացի առաջնորդվում են աուդիտի վարքագծի կանոններով սահմանված անկախության, ազնվության, օբյեկտիվության, աուդիտի ընթացքում ձեռք բերված տեղեկատվության գաղտնիության, ինչպես նաև աուդիտի միջազգային ստանդարտների պահպանման սկզբունքներով: Ընկերության բոլոր մասնագետները ստացել են աուդիտորի համապատասխան որակավորում, պարբերաբար մասնակցում են մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների և հանձնում թեստավորման քննություններ:

Ավելի գործընկերնեեր

Տարի շուկայում